Regulamin

Płatność elektroniczna

 1.  Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Blue Media Spółka Akcyjna (81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, KRS 0000320590).
 2. Dostępne formy płatności:
  1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  2. Płatności online.
  3. Płatności mobile BLIK.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

Regulamin korzystania ze sztucznych stoków narciarskich Proleski w klubie narciarskim SkiMondo Gdańsk ul.Grunwaldzka 355

Klub narciarski SkiMondo (dalej Klub) powstał z myślą o aktywnych miłośnikach sportów zimowych – narciarstwa i snowboardu, o każdym poziomie umiejętności. W SkiMondo od podstaw nauczysz się jeździć, poprawisz technikę i zdobędziesz narciarską formę o każdej porze roku. Jednakże, mimo systemu zabezpieczeń, korzystanie ze sztucznych stoków jest rekreacją mogącą spowodować urazy ciała identyczne z urazami występującymi na naturalnych stokach. Dlatego dla zminimalizowania ryzyka należy bezwzględnie stosować się do zapisów tego regulaminu oraz poleceń i sugestii personelu Klubu.

Zasady ogólne:

 1. Warunkiem korzystania ze sztucznych stoków w SkiMondo jest całkowita akceptacja tego regulaminu potwierdzona własnoręcznym podpisem każdego pełnoletniego Członka Klubu podczas pierwszej rejestracji oraz wniesienie stosownych opłat przewidzianych cennikiem. W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo wymagana jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczestnictwo podopiecznego w zajęciach na sztucznym stoku. Dzieci w wieku do 12 lat mogą uczestniczyć w zajęciach tylko i wyłącznie pod stałą opieką rodzica lub opiekuna. Rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez podopiecznych poniżej 18 roku życia.
 2. Aktywność na sztucznym stoku odbywa się w setach 10 minutowych lub w przypadku kursów instruktarzowych 30 min. Po tym czasie Członek Klubu może zakończyć aktywność lub, jeśli zamierza kontynuować aktywność, musi odpoczywać w tym samym wymiarze czasu.
 3. Każdy Członek Klubu podczas rejestracji otrzymuje imienną kartę SKIPASS za pomocą której rozliczane są poszczególne sety.
 4. Rezerwacji telefonicznych można dokonywać jeżeli na koncie Członka Klubu jest zdeponowana odpowiednia ilość środków.
 5. Członek Klubu jest świadomy i akceptuje fakt, że Klub jest zwolniony całkowicie od jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich następstwa powstałe w trakcie korzystania ze sztucznych stoków z wyjątkiem szkód wyrządzonych Członkowi umyślnie.
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Członka Klubu które uległy zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży w samym Klubie jak i na firmowym parkingu. Dokumenty i cenniejsze przedmioty w trakcie aktywności należy przechowywać w specjalnych schowkach lub w recepcji.

Zasady szczegółowe:

 1. Zasady bezpieczeństwa przewidują zakładanie przez wszystkich Członków Klubu przebywających na stoku elementów ochronnych takich jak kask – przez narciarzy, i dodatkowo nałokietniki oraz nakolanniki przez snowboardzistów.
 2. Podczas zajęć obowiązkowe jest stosowanie niezbyt luźnej odzieży z długimi rękawami i długimi nogawkami.
 3. W cenę seta wliczone jest korzystanie ze sprzętu – narty, snowboard, buty, kaski, ochraniacze. Jednak zaleca się, aby w miarę możliwości korzystać z własnych butów i kasków. Korzystanie z własnych nart i desek nie jest możliwe.

Członkom klubu i gościom przebywającym w strefie przygotowawczej ZABRANIA SIĘ:

 1. Śmiecenia.
 2. Samowolnego (bez uzyskania zgody instruktora) korzystania ze sprzętu narciarskiego.
 3. Wchodzenia do pomieszczeń, w których pracują urządzenia techniczne oraz innych pomieszczeń służbowych.
 4. Samowolnego włączania/wyłączania lub regulacji urządzeń technicznych znajdujących się na terenie klubu.
 5. Używania sprzętu narciarskiego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
 6. Opuszczania strefy przygotowawczej oraz terenu do ćwiczeń narciarskich mając na sobie wyposażenie narciarskie.
 7. Spożywania posiłków lub picia napojów.
 8. Wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów, które mogą spowodować obrażenia ciała innych członków klubu lub gości. Przedmioty te należy zostawić w szafce.
 9. Żucia gumy oraz spożywania słodyczy (cukierków, ciastek itd.).
 10. Wprowadzania zwierząt domowych do strefy przygotowawczej lub na teren do ćwiczeń.
 11. Zakładania ubrań ze zwisającymi elementami.
 12. Przebywania w strefie przygotowawczej lub na terenie do ćwiczeń narciarskich z rozpuszczonymi włosami.
 13. Zjeżdżania pod belką startową.
 14. Używania sprzętu niestandardowego (lub wszelkich nietypowych przedmiotów) podczas treningu na trenażerze narciarskim. Dozwolone jest wyłącznie poruszanie się na nartach zjazdowych lub snowboardzie.
 15. Przebywania na taśmie trenażera narciarskiego wielu osób jednocześnie (informacje dotyczące maksymalnej liczby osób, które mogą jednocześnie znajdować się na taśmie, znajdują się w specyfikacji technicznej urządzenia treningowego).
 16. W przypadku przewrócenia się podczas przebywania na ruchomej taśmie urządzenia: nie podnoszenia się lub podejmowania prób wstania na nogi aż do chwili całkowitego ustania ruchu trenażera.
 17. Wchodzenia na trenażer w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem środków odurzających.
 18. Korzystania z urządzeń treningowych w przypadku złego samopoczucia, zawrotów głowy, podwyższonego ciśnienia krwi lub niedociśnienia, arytmii oraz innych przeciwwskazań lub ograniczeń fizycznych.
 19. Zakładania na czas treningu okularów.
 20. Przebywania na taśmie trenażera narciarskiego dzieci i/lub dorosłych cierpiących na zaburzenia psychiczne, choroby zakaźne i/lub choroby układu ruchu.
 21. Przebywania na taśmie trenażera narciarskiego kobiet w ciąży.
 22. Przebywania na taśmie trenażera narciarskiego osób bez sprzętu narciarskiego i zestawu ochronnego.
 23. Hamowania poprzez ześlizg podczas treningu na trenażerze narciarskim.

Regulamin dostępny jest w klubie SkiMondo oraz na stronie internetowej www.skimondo.pl